Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 

Фатете чекор со новото модерно информатичко општество. Пребарувањето на името на вашата фирма на интернет нека даде посакуван резултат. Понудете ги вашите услуги и претставете се на поширок простор. Светот е мал за оној што знае да го освои. Дозволете им на се поголемиот број интернет корисници да дознаат за вас и вашите услуги.

Изработуваме комплетни web страни или поединечни логоа, flash елементи, графички елементи, илустрации, банери, форуми и др.