Дали сте заинтересирани да му се приклучите на нашиот тим?

Ве молиме да го пратите Вашето CV со листа на проекти на кои сте работеле, како и контакт личности кои ќе го потврдат напишаното во CV - то на:

и ние ќе ве контактираме.