Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
  • Евидентирање на влез и излез,
  • службен или приватен,
  • можност за клизно работно време по групи на вработени,
  • дневни и месечни прегледи аналитични или збирни,
  • можност за увид во евидентираното присуство на работа на секој поединец лично на својот компјутер.